Vraag & Antwoord

Algemeen

Triadome is gelegen in Leidschendam-Voorburg, op een prachtige locatie aan de Vliet, adres: Dr. Van der Stamstraat 4.

Triadome bestaat uit 3 luxe, kleinschalige appartementencomplexen met 123 wooneenheden. 86 wooneenheden worden in de koop aangeboden en 37 wooneenheden worden verhuurd in het betaalbare segment. De koopeenheden bestaan uit 79 appartementen en 7 penthouses in het hogere segment.

De oplevering van de eerste appartementen is in het eerste kwartaal van 2026. Let op: dit is een prognose!

Start sloop: prognose Q1 2024
Start bouw: prognose Q2 2024

Ja, in Triadome worden 37 betaalbare huurwoningen aangeboden. De verhuur van deze appartementen zal in een later stadium (waarschijnlijk) worden verzorgd door Vidomes https://www.vidomes.nl/

U bent dan samen met uw buren eigenaar van bijvoorbeeld de stallinggarage. Om het onderhoud en beheer hiervan te borgen, wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van deze gemeenschappelijke delen. Als koper word je, samen met de andere eigenaren, lid van de VvE. Bij het lidmaatschap van de VvE horen servicekosten.

De servickostenberekening dient nog te worden vastgesteld. Naar verwachting bedragen de servicekosten circa €2,50 per m2 per maand.

De gebouwen hebben een eigen entree met lift en trappenhuis. In de centrale hallen komen ‘bringme boxen’. Een eigen digitale conciërge in de vorm van luxe uitgevoerde kasten met, voor elk bouwnummer, een persoonlijke brievenbus met extra pakketvakken voor als er geen plaats is in de privé-brievenbus. Bij de box hoort een app die alles voor de bewoner regelt. Van communicatie over bezoekers en openen van de deur tot, als u niet thuis bent, eenvoudig ontvangen van pakjes.

Proces en planning

Aanmelden als geïnteresseerde voor Triadome kan digitaal via de website. Dit doet u door uw gegevens achter te laten in de aanmeldomgeving.

Let op! Aanmelden is nog geen officiële inschrijving.

Vrij Op Naam betekent dat u koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Bouw- en grondkosten
 • Alle woningen zijn voorzien van een badkamer en toilet met tegels & sanitair
 • Prive parkeerplaats(en) in de parkeergarage
 • Kosten van architect en overige adviseurs
 • Toezichtkosten tijdens de bouw
 • Eenmalige aansluitkosten –nutsvoorzieningen: elektra, water en riolering
 • Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van uw woning
 • Omzetbelasting (21% BTW). Eventuele wettelijk bepaalde verhogingen van het BTW tarief worden doorberekend
 • Kosten Certificaat Woningborg
 • Kosten voor eventueel meerwerk kopers opties
 • Keuken
 • Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, cai en nutsvoorzieningen
 • Notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek
 • Renteverlies tijdens de bouw

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heeft u een bedenktijd van één kalenderweek.

De verkoop vindt grotendeels online plaats. Alle verkoopdocumentatie is als download beschikbaar op deze website. Denk hierbij aan de definitieve VON prijslijst, de technische omschrijving en de kopers optielijst. Als u een woning toegewezen heeft gekregen, maakt de makelaar een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Na dit gesprek heeft u een optie op een specifiek bouwnummer. Optietermijn duurt maximaal een kalenderweek. Binnen de optietermijn dient u een keuze te maken om over te gaan tot de koop van het appartement. Het tekenen van het koopcontract vindt in principe digitaal plaats.

Nee, de verloopt straks via notariskantoor Rosenberg Polak (Eisenhowerlaan 114, 2517 Den Haag, tel: 070 338 2959)

De voorbereidingen voor de realisatie van Triadome zijn gestart. Zo is bijvoorbeeld het informatiecentrum al verhuisd naar het kantoor van BOBgroep. Aanvang sloop van onder meer het bestaande gebouw staat gepland in februari 2024. 

De aannemer bouwt alle woningen onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heeft u hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet u dat uw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. U heeft bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Voor uitgebreide informatie: www.woningborg.nl.

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van Woningborg.

In de ondergelegen parkeergarage, waarin elektrische oplaadpunten optioneel aanwezig zijn.

Ja in de parkeergarage zijn optioneel elektrische oplaadpunten.

Er komen maximaal 4 deelauto’s voor het project. Deze worden geparkeerd op de gereserveerde parkeerplaatsen op het bijbehorende buitenterrein.

Nee, alle parkeerplaatsen zijn toegewezen aan de appartementen.

Bezoek kan parkeren op de naastgelegen parkeervakken op maaiveld niveau.

In de parkeergarage is rekening gehouden met een ruime gezamenlijke fietsenstalling.

Ja, in de gezamenlijke fietsenstalling is rekening gehouden met opladen van elektrische fietsen.

Ja, elk gebouw is voorzien van meerdere liften.

De openbare ruimte wordt onderhouden door een nader te contracteren partij. Deze wordt gefinancierd uit de VvE die wordt opgericht voor de binnentuin en omliggend collectief terrein.

Financiering

Zodra u naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaalt u de koopsom van de grond. De aanneemsom betaalt u vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de sloop van de huidige opstallen start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvangt u van de aannemer een factuur, die u vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. U kunt voor betaling zorgen door de factuur uit eigen middelen te betalen of deze door te sturen naar uw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorgdragen voor betaling.

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomst of zoveel later als vastgelegd in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente/grondrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Nadat u de overeenkomsten hebt getekend, kunt u een hypotheek aanvragen. Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat, wordt u door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te tekenen. Op dat moment is het nodig om de hypotheek rond te hebben, dit wilt u uiteraard zo spoedig mogelijk geregeld hebben zodat u de zekerheid van financiering hebt.

In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als u onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kunt u binnen een periode van twee maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden.

Nee, helaas is dit niet mogelijk. Triadome zal niet worden voorzien van een groencertificaat, maar zal volgens BENG eisen worden gebouwd.

Duurzaamheid en energie

De appartementen en penthouses zijn erg comfortabel en helemaal op de toekomst voorbereid. Dit komt door slimme installaties zoals een collectieve warmte pomp en een balansventilatie-unit. Alle appartementen hebben energielabel A, dit is het meest gunstige label en staat voor een duurzame en energiezuinige woning.
De woningen worden gebouwd volgens BENG. Meer informatie over BENG vindt u hier. De appartementen zijn uiteraard Gasloos.

Eteck zal de appartementen voorzien van duurzame warmtelevering. Eteck levert straks warmte, koeling en warm tapwater. Om de warmte, koude en warm tapwater tot aan het appartement te krijgen, is een collectieve WKO-installatie (warmte- koudeopslag) aangelegd. Hier wordt u samen met de buren op aangesloten.

Voor meer informatie heeft Eteck een duidelijke brochure gemaakt, deze is hier te vinden.

Bekijken

Alle appartementen hebben vloerverwarming en zelfs vloerkoeling.

Voor meer informatie heeft Eteck een duidelijke brochure gemaakt, deze is hier te vinden.

Bekijken

Er is geen keuken in de VON-prijs inbegrepen.

Nee, helaas is dit niet mogelijk omdat de appartementen onder Woningborg garantie vallen.

AANMELDEN
NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte

Triadome is een duurzame nieuwbouwontwikkeling aan de Vliet in Leidschendam-Voorburg. Een rijk aanbod van  Stadswoningen, koopappartementen en  penthouses. 

Interesse in Triadome?